• 0475/47.16.45 of 0477/21.40.29
  • info@idaenpingala.be

Op jou maat!!!

Contact

In een eerste orienterend gesprek proberen we een zo goed mogelijke schets te maken van uw noden/verwachtingen.

We proberen ook vast te stellen welke stijl/kleuren u fijn vindt zodat we reeds vanaf het begin een duidelijk beeld krijgen waar u uiteindelijk wil eindigen.

Het verkennend gesprek kan zowel telefonisch als via een persoonlijk contact. .

 

Voorstel

Aan de hand van de resultaten van het intakegesprek maken we een vrijblijvende prijsofferte op en reeds een voorontwerp.
In onze prijsberekening geven we steeds een overzicht van de verschillende zaken die u nodig heeft om uw verwachtingen te kunnen vervullen.

Als u de offerte heeft goedgekeurd kunnen wij aan de slag gaan.

 

Ontwerp

Aan de hand van uw wensen maken wij een fris en elegant ontwerp die in lijn ligt met uw huisstijl.

Als het ontwerp voor het uiterlijk klaar is, zal dit samen met u bekeken en besproken worden, en waar nodig aanpassingen aangebracht worden.

Wij blijven daaraan werken tot u zich volledig kan vinden in het ontwerp !

 

Afwerking

 

Hier wordt de website samen met u nog een laatste keer doorlopen en de eventuele aanpassingen aangebracht.

Zodra u uw akkoord geeft gaan wij de website online plaatsen, dan zal deze ook voor iedereen bereikbaar zijn.

U krijgt dan ook toegang tot het cms-systeem en kan u zelf aanpassingen doorvoeren aan uw website.

 

Opvolging 

De lancering van uw website is voor ons geen einde, maar een begin !

Ook na de afwerking kan u nog steeds bij ons terecht voor vragen, opmerkingen en eventuele verzoeken.

Be­trou­w­baar­heid en een uits­te­kende ser­vice zijn onze  sterke punten. U kunt op ons bli­jven re­kenen, ook na afron­ding van uw pro­ject !

We helpen u graag !